Szkolenia i warsztaty dla kobiet

To program adresowany do kobiet chcących podnieść jakość swojego życia.

Na wykładach i warsztatach, kobiety uczą się o tym, że „Piękno to Twój wybór”. Jak dbać o swoje wnętrze, jak się rozwijać i jak pięknie wyglądać.

Te działania pomagają kobietom w podniesieniu własnej wartości, osiągnięciu pewności siebie, często w znalezieniu pracy, przekwalifikowaniu się.

W  życiu osobistym pomagają w nawiązaniu dobrych relacji z otoczeniem, pomagają w relacjach w związkach partnerskich,  a często w rozpoczęciu życia od nowa.

W zależności od formuły warsztatu lub wykładu, uczestniczki biorą czynny udział w rozwiązywaniu zadań, quizów, testów.  Aktywnie uczestniczą w zajęciach mając możliwość przedstawiania swoich wniosków i zadawania pytań.